Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

od 19.11.2018
pozor - dočasně změna rozvrhu hodin na 2. stupni

29.11.2018
Vánoční dílny na 1. stupni

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy

27.10.2018
U příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky jsme na naší škole připravili "den otevřených dveří". K vidění byly prostory základní školy, dílny, dvě oddělení mateřské školy a nové prostory školní družiny. Kromě prohlídky školy jsme návštěvníkům nabídli dvě krátká pěvecká vystoupení - žáků 1. stupně i dětí z mateřské školy. Drobné výrobky zhotovené našimi nejmenšími žáky byly k zakoupení na jarmarku, v jídelně jsme nabídli malé pohoštění. (M. Felcmanová)

19.10.2018
V pátek uspořádala naše škola soutěž v atletickém čtyřboji družstev pro žáky 1.stupně. Kromě našich dětí se zúčastnila ještě družstva z pěti okolních škol, celkem 8 družstev v každé kategorii (mladší, tj. 2.-3.třída, a starší, tj. 4.-5.třída). Všechny děti absolvovaly čtyři disciplíny (běh na 50m, skok daleký, hod míčkem a běh na 300m), za které obdržely body podle atletických tabulek. O umístění pak rozhodoval součet bodů všech členů družstva.
A naše děti si vedly výborně! Mezi mladšími dětmi se družstvo třeťáků ve složení Šimon Hynek, Mikuláš Kubíček, Kristina Bednářová a Kateřina Špilarová umístilo na 1.místě a vybojovalo zlaté medaile, družstvo druháků ve složení Václav Aulich, Jakub Šíla, Erika Karvayová a Alžběta Mihulková na čtvrtém místě. (A už se těšíme, že vyhrají příští rok!) V kategorii starších byli vítězové opět z naší školy - družstvo páťáků ve složení Antonín Mihulka, Šimon Pecháček, Zuzana Hanyková a Veronika Kylarová získalo zlaté medaile a družstvo čtvrťáků ve složení Jan Jedlička, Patrik Gabor, Eva Holubářová a Lucie Lesáková obsadilo šesté místo.
Naše děti se umístily výborně i v pořadí jednotlivců (vždy mezi 16 dětmi):
mladší dívky : 1. Kateřina Špilarová (565 b.), 2. Alžběta Mihulková (463 b.), 4. Kristina Bednářová (396 b.), 6. Erika Karvayová (336 b.),
mladší chlapci : 4. Šimon Hynek (548 b.), 5. Jakub Šíla (546 b.), 6. Mikuláš Kubíček (517 b.), 14. Václav Aulich (236 b.),
starší dívky : 1. Zuzana Hanyková (761 b.), 3. Lucie Lesáková (586 b.), 5. Eva Holubářová (575 b.), 9. Veronika Kylarová (469 b.),
starší chlapci : 1. Šimon Pecháček (958 b.), 4. Antonín Mihulka (815 b.), 9. Jan Jedlička (701 b.), 15. Patrik Gabor (367 b.).
Velká pochvala patří také deváťákům, kteří celý závod organizačně zajistili.(J. Hlávková)

11.10.2018
18 dětí ze 6.-9.třídy zúčastnilo okresního přeboru v atletice jednotlivců, který se konal v Solnici. Nejlépe se dařilo Karolíně Hovorkové z 9.třídy, která vybojovala 3 medaile - zvítězila ve skoku dalekém (448cm) a v běhu na 300m (50,8s), v běhu na 100m překážek byla druhá (19,7s). Stříbrnou medaili získali Natálie Bednářová (8.tř.) v běhu na 300m (52,4s) a Jan Kubíček (6.tř,) v běhu na 60m překážek (12,5s). Bronzové medaile vybojovali Veronika Čížková (9.tř.) ve vrhu koulí (7,85m), Tereza Adamcová (8.tř) v běhu na 800m (2:55,5) a Pavel Divíšek (8.tř.) v hodu míčkem (56,0m). Gratulujeme! (J. Hlávková)

10.10.2018
Vycházející žáci navštívili Informační a poradenské středisko na Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou. Při besedě s p. Buňatovou se např. dozvěděli, které služby lidem poskytuje Úřad práce nebo ve kterých oborech najdou absolventi škol uplatnění. Žáci měli možnost nahlédnout do šanonů a vyhledat, jaká je pracovní náplň jednotlivých profesí nebo jaké vzdělání je k jejich vykonávání potřeba. Na počítači si provedli zájmový test volby povolání. V průběhu besedy vyplňovali pracovní listy a obdrželi Atlasy školství. (M. Felcmanová)

01.10.2018
Žáci druhého stupně se zúčastnili ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou unikátního vzdělávacího projektu PLANETA ZEMĚ 3000. Tentokrát mohli zhlédnout komentovaný dokument Myanmar - divoká cesta do barmské říše.
Společně s moderátory besedy jsme v této asijské zemi, ležící na poloostrově Zadní Indie, navštívili několik oblastí – provincie Čjin (domov duchů a pavoučích žen), festival Thingyan (promáčené oslavy nového roku), podnikla se výprava za krajtou mřížkovanou, zapovězené Mergujské souostroví s obyvateli žijícími na loďkách tzv. Mokeny, klášterní buddhistická škola aj.
Samotný dokument vznikl po vícečetné návštěvě autorů v daném státě. Věřím, že žáky tato vzdálená doposud ne příliš známá země oslovila a vtáhla je do jiného kulturního světa, než který známe z Evropy. (L. Hilman)

27.09.2018
Ve čtvrtek proběhl ve Slatině nad Zdobnicí již 12. ročník Dne s hasiči - Memoriál Standy Krska, kterého se zúčastnili žáci druhého stupně zdejší školy. Soutěžili v pětičlenných družstvech, která plnila různé úkoly na stanovištích – střelba ze vzduchovky, hasicí přístroje, kartografické značky, zdravověda a logická úloha. Celkem se na trať vypravilo 12 týmů.
Na prvním místě se umístil tým žáků 9.třídy ve složení Jakub Žabka, Vladimír Kalous, Aleš Vladyka, Ondřej Bezdíček a Karolína Hovorková. Druhé místo obsadili Lukáš Fajgl, František Fajgl, Tomáš Urbánek, Jan Leitner a Adam Žabka. Třetí místo obsadil tým copatých deváťaček – Verča a Kristýna Čížkovy, Denisa Gärtnerová, Anna Zelená a Libuše Čtvrtlíková. Čtvrté - bramborové místo získaly žákyně Tereza Adamcová, Vendulka Mačová, Radka Černochová, Nela Pecháčková a Veronika Saligerová. Všem vítězům i zúčastněným gratulujeme. (L. Hilman)

20.09.2018
V 6. ročníku v hodině zeměpisu jsme měli projekt Planety Sluneční soustavy. Ve čtvrtek 20.9. proběhla exkurze do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové v doprovodu pana učitele Hilmana a paní asistentky Michalíčkové. Na prostranství před hvězdárnou jsme byli vyfotografováni u kamenné plastiky Slunce. V observatoři jsme si skrze velký dalekohled prohlédli na plátně promítnuté Slunce. Paní průvodkyně nám ukázala, že přes dalekohled s pomocí slunečních paprsků kousek připraveného černého papíru vzplál velice rychle. Na střeše observatoře jsme za pomoci dalekohledu se speciálním filtrem sledovali samotné Slunce a jeho okrajovou aktivitu.
V přízemí digitálního planetária nás zaujala plazmakoule. Na speciálním křesle jsme měli možnost vyzkoušet si vlastní kůži zemětřesení. V prvním patře jsme si prohlédli papírový model rakety, která přistála na Měsíci. V projekční místnosti jsme zažili zrychlený běh dne s následnou noční oblohou plnou hvězd - souhvězdí. Některé z nich jsme se naučili poznat. Ve virtuálním světě jsme se proletěli prstencem Saturnu, navštívili jsme planetku Pluto, zvnějšku si prohlédli mezinárodní vesmírnou stanici. Virtuální výpravu jsme ukončili návštěvou mezinárodní observatoře na poušti Atacama v Jižní Americe, kde se buduje obrovský dalekohled, kterým by se v budoucnu mělo dohlédnout do vzdálenějších galaxií. Zaujal nás také krátký dokumentární film o srážkách kosmických těles. Domů jsme se vrátili plni zážitků. (žáci 6. roč. + L. Hilman)

19.09.2018
Družstva dívek a chlapců z 8.a 9. třídy se zúčastnila okresního kola atletického čtyřboje v Týništi nad Orlicí. Lépe se vedlo dívkám, které ve složení Karolína Hovorková, Kristýna Čížková, Libuše Čtvrtlíková, Tereza Adamcová a Natálie Bednářová obsadily celkové třetí místo, zejména díky vynikajícímu výkonu v běhu na 800 m. Družstvo chlapců ve složení Jakub Žabka, Vladimír Kalous, Aleš Vladyka, Jiří Lesák a Pavel Divíšek se umístilo na 7.místě. (J. Hlávková)

Archiv aktualit ze šk. roku 2017/2018 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2016/2017 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2015/2016 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2014/2015 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2013/2014 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2012/2013 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2011/2012 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2010/2011 »