Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

02.02.2018
pololetní prázdniny

od 12.02.2018
plavecký kurz pro předškoláky a žáky 1. a 2. ročníku

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy

10.01.2018
Děti v mateřské škole měly možnost prohlédnout si několik druhů krásných papoušků z chovu p. Podolského. Spolu s manželkou zajímavě vyprávěl o povaze a chování papoušků, jejich vzájemném dorozumívání, krmení i náročnosti péče o ně.

05.01.2018
S velice zajímavým fyzikálně-přírodopisně-preventivním pořadem k nám přijel pan Zezula. V programu Mám chytré tělo představil žákům 4.-9. ročníku poutavou formou, jak funguje lidské tělo a jak se jednotlivé orgány vzájemně ovlivňují. S sebou přivezl velké modely srdce, plic, trávicí soustavy apod., do představení zapojil i některé děti.

22.12.2017
Páteční dopoledne strávily všechny třídy v tělocvičně. Vánoční soutěže ve šplhu na tyči, hodu míčem na koš, skoku přes švihadlo a další si žáci užili. Ti nejlepší dostali medaile, diplomy nebo drobné ceny. Poté se všichni vrátili do tříd na vánoční besídky.

19.12.2017
Využili jsme nabídky "zážitkových hodin" Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií z Dobrušky a vybrali si téma Portrétní fotografie. Pan Jaroslav Mužík se v doprovodu svých dvou studentů žákům 9. ročníku věnoval více než 2 hodiny. Vysvětlili, jak pracovat při fotografování se světlem, vytvořili pro ně velké množství jejich portrétů. Pan Mužík nabídl žákům i následné úpravy fotografií, pro zájemce další spolupráci. Fotografování si žáci mohli i sami vyzkoušet.

12.12.2017
Na SPŠCH v Pardubicích proběhlo 2. kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Naši školu reprezentovali žáci 9. ročníku – Michal Roleček, Štěpán Syrovátka a Adéla Čermáková, kteří byli nejlepšími řešiteli školního kola. Na testování byli v suterénu školy rozděleni do tříd podle příjmení, doba testu byla cca 1 hodina. Soutěže se zúčastnilo více než 350 žáků základních škol.
Michal Roleček se umístil se 48 body na 77. – 81. místě, Štěpán Syrovátka s 29 body na 238. – 248. místě a Adéla Čermáková s 28,5 body na 249. – 252. místě. Všem zúčastněným gratulujeme. Hilman

12.12.2017
Žáci 5. ročníku navštívili v adventním období vánoční Prahu. Kromě zhlédnutí vánočního stromu na Staroměstském náměstí bylo hlavním cílem více poznat historii naší země v době vlády Karla IV. To se uskutečnilo v Muzeu Karlova mostu, kde prohlídka je vždy spojena s plavbou lodičkou po Pražských Benátkách. Kromě zajímavých informací z vlády Lucemburků zde byl k vidění i největší slaměný Betlém na světě, který je zapsán v Guinessově knize rekordů. Jedinečné dobrodružství a spoustu zábavy děti zažily v Muzeu smyslů, ale nejvíce legrace si užily při dlouhém cestování vlakem. Fotografie z exkurze si prohlédněte zde.

07.12.2017
Vycházející žáci se zúčastnili exkurze do závodu Bühler CZ s.r.o. v Žamberku. Nejdříve je p. Dytrt seznámil s historií a současností firmy, s náplní výroby a uplatněním profesí. Po zhruba hodinové prohlídce jednotlivých pracovišť firmy následovala praktická část. Žáci měli možnost zhotovit si malý model trojplošníku nebo zvoneček na Vánoce.

05.12.2017
Tradičně proběhla na naší škole Mikulášská nadílka pro děti z 1. stupně. Mikuláš v doprovodu andělů některé děti pochválil, jiné trochu pokáral. Za řinčení řetězů a zvonců se objevili také čerti. Ti naštěstí nikoho doopravdy neodnesli, i když několik dětí mělo namále. Každá třída na závěr vystoupila s nacvičenou básničkou nebo písničkou.

30.11.2017
Žáci z 1. stupně se pustili do výroby vánočních přáníček a dekorací. Ty se také staly součástí výstavy pořádané Svazem žen u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Při adventních dílnách byly tentokrát našimi hosty děti ze ZŠ Pěčín.

24.11.2017
V rámci přípravy na volbu povolání navštívili deváťáci s výchovnou poradkyní 20.11. Obchodní akademii Kostelec nad Orlicí a 24.11. Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Oběma školám děkujeme za pozvání a možnost seznámit se s obory, které nabízí.

23.11.2017
Družstvo jedenácti dívek z 8. a 9.třídy se ve čtvrtek zúčastnilo okresního kola ve florbalu v Rokytnici v Orl. horách. Dívky obsadily 5.- 6. místo, když jen těsně nepostoupily ze své skupiny do semifinále a bojů o medaile.

08.11.2017
Žáci 5. ročníku v hodině přírodovědy zkoumali, jaký druh půdy se nachází v místě bydliště. Pomocí jednoduchých pokusů také zjišťovali, zda půda obsahuje vodu, vzduch a humus. Vše řádně diskutovali a zapisovali do pracovních listů. V závěru pokusného dopoledne zakopali na zahradě školy slupky ze zeleniny, ovoce a listy ze stromu. Po měsíci vše vykopeme a prozkoumáme změny, které díky rozkladu nastanou.

08.11.2017
Zúčastnili jsme se již X. ročníku polsko-českého divadelního festivalu v Oldrzychowicích Klodskich. Divadelní soubor pod vedením paní učitelky Petry Vojtové získal cenu za nápaditost a originalitu provedení pohádky Houbový báby. Scénář napsala volně podle pověstí Orlických hor také paní učitelka Vojtová.
Výtečně se osvědčili zkušení herci Barbora Špilarová, Vojta Bednář, Aleš Vladyka, Anna Marie Kaplanová, Tereza Barbora Brokešová, Kateřina Kubíčková, Natálie Bednářová, Veronika Saligerová a Tereza Adamcová.

02.11.2017
Vybraní chlapci 6. a 7. ročníku se zúčastnili okrskového kola soutěže ve florbalu 2017/2018, které proběhlo ve sportovní hale ZŠ Rokytnice v Orlických horách. Naši školu reprezentovali: brankáři – Jiří Grund, Jakub Didkovský, hráči – Martin Kařízek, Pavel Divíšek, Kamil Provazník, Tomáš Stárek, Tomáš Urbánek, Jan Leitner, Adam Žabka, Lukáš Fajgl, Daniel Doležal. Chlapci nastoupili proti týmům ze ZŠ Solnice, ZŠ Kostelec nad Orlicí, ZŠ Rokytnice a ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí. Autorem tří branek byl Martin Kařízek, velké díky patří i brankáři Jiřímu Grundovi. Všem díky za účast.

16.10.2017
25 žáků a žákyň se zúčastnilo okresních přeborů v atletice jednotlivců v Solnici a přivezlo celkem 7 medailí! Ty získali: Karolína Hovorková (8.tř.) za 1. místo v běhu na 100 m překážek, 2. místo ve skoku dalekém a 2. místo v běhu na 800 m, Michal Roleček (9.tř.) za 1. místo ve vrhu koulí, Michaela Fajglová (9.tř.) za 2. místo v běhu na 300m, Sára Kotyzová (9.tř.) za 3. místo v běhu na 100 m překážek a Aleš Vladyka (8.tř.) za 3. místo v běhu na 150 m. Kromě toho děti vybojovaly několik 4. a 5. míst a spoustu osobních rekordů. Blahopřejeme!

13.10.2017
V 9. třídě proběhlo soutěžní klání - 11. ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Soutěže se zúčastnilo všech 25 žáků. S nejlepšími výsledky se na prvních třech místech umístili Michal Roleček, Štěpán Syrovátka a Adéla Čermáková a postupují do dalšího soutěžního kola. Všem moc gratulujeme!

12.10.2017
Pořad z cyklu "Návraty do historie" pod názvem Vikingové - válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci představila našim žákům agentura Pernštejni. Děti se dozvěděly o životě tehdejších seveřanů, jak Vikingové ovlivnili historii, jak fungovala vikingská posádka lodi, v čem byl úspěch jejich výprav. Vyzkoušely si, jak musela být sehraná posádka drakkaru a zkusily vytvořit některé štítové formace, které používali Vikingové v boji.

05.10.2017
Žáci 1. až 4. ročníku měli možnost pracovat se stavebnicí Geomag. Vytvořili podle návodu i podle fantazie zajímavé stavby.

04.10.2017
8 žáků a žákyň z 6.-9.třídy se zúčastnilo Plavecké štafety měst a přispělo Rychnovu nad Kněžnou k získání 4.místa (5259 bodů) v této celostátní soutěži. Nejlépe se vedlo Michalu Rolečkovi (9.tř.), který se umístil na 95. místě mezi 335 účastníky a přispěl 13 body a Vanese Kotyzové (9.tř.), která doplavala na 106. místě a získala 14 bodů do celkového součtu.

02.10.2017
Každoročně se účastníme unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000. Letos žáci 2. stupně navštívili program "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky".

29.09.2017
Pro žáky 2.-5. ročníku jsme připravili podzimní exkurzi po Orlických horách. Autobusem jsme dojeli do Luisina údolí. Odsud jsme se vydali pěšky na Velkou Deštnou, Šerlich a Šerlišský Mlýn.

29.09.2017
SDH ve Slatině n. Zd. zorganizoval pro žáky 2. stupně další ročník Memoriálu Standy Krska. Po zahájení děti zhlédly ukázky práce hasičů se speciálním vysokotlakým zařízením Cobra, které je schopné úzkým vodním paprskem vyříznout otvor v okně, zdivu nebo v betonu. Voda vnikne dovnitř, změní se v páru a okamžitě ochlazuje místo požáru. Po ukázkách proběhla pětičlenná družstva žáků stanovenou trasu a na jednotlivých stanovištích plnila úkoly.

25.09.2017
Deváťáci navštívili s výchovnou poradkyní Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou. Při besedě diskutovali o výuce na středních školách a možnostech uplatnění.

21.09.2017
Družstvo dívek 8. a 9. třídy se ve složení Michaela Fajglová, Sára Kotyzová, Magda Mrklovská, Karolína Hovorková a Kristýna Čížková zúčastnilo atletického čtyřboje v Týništi n. Orlicí. Mezi jednotlivci se nejlépe dařilo Karolíně Hovorkové (5. místo), Magdě Mrklovské (8. místo) a Sáře Kotyzové (10. místo). Celkově obsadilo naše družstvo 4. místo mezi sedmi zúčastněnými školami.

20.09.2017
Ve středu proběhl na naší škole projektový den setkání s vojáky z Hradce Králové - POKOS. Žáci prvního stupně se zúčastnili výtvarné soutěže, kdy měli za úkol kreslit obrázky s vojenskou tematikou.
Žáci druhého stupně byli rozděleni do dvou skupin 6.+7. třídy, 8.+9. třídy. Byla určena 3 stanovitě, kde se postupně žáci vystřídali. Na prvním stanovišti proběhlo obecné seznámení s činností vojáků, informace ohledně bezpečnosti, organizací ve světě i Evropě apod. Žáci se seznámili s některými zbraněmi. V případě zájmu si mohli vyzkoušet část vojenské výstroje.
Na dalším stanovišti se mluvilo o chemických zbraních, postupu vojáků kontaminovaným prostředím apod. Zájemci z řad dětí si měli možnost obléci protichemickou pláštěnku, včetně ochranných rukavic a dýchací masky. Rovněž si vyzkoušeli, co dělat a jak postupovat v případě, je-li pokožka zasažena „zbraní“ – látkou chemického původu, olejovitého charakteru.
Na stanovišti v tělocvičně byl úsek zdravotnický – transport raněného ve vzduch odsátém vaku, fixační dlahy na nohu nebo ruku. Andula k osvojení si dovednosti nepřímé masáže srdce. Praktické činnosti ve třídách byly doplněny besedami s prezentacemi. Za pomoci otázek byli žáci vtaženi do dění. V případě správných odpovědí získávali drobné ceny s vojenskou tematikou. Organizace dne se zdařila a věříme, že se žákům akce líbila.

19.09.2017
Žáci šestého ročníku v doprovodu třídního učitele a paní učitelky Vojtové zúčastnili exkurze ve Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové. Z nabízených možností byl vhodně k náplni školní látky vybrán program B2 – Země a její sousedé. V předsálí planetária si žáci mohli prohlédnout model srážek elektricky nabitých částic. Vyzkoušeli si křeslo imitující zemětřesení a skrze skleněnou kouli se setkali se skupenstvím, které je běžnější ve vesmíru – plazmou.
V pohodlných křeslech sálu planetária virtuálně proputovali oblohou během celého dne a navštívili známější souhvězdí. Opuštěním planety Země se vyhoupli na její oběžnou dráhu, putovali galaxií přes návštěvu planet Merkur, Venuše, Mars. Prolétli se prstenci Saturnu a zúčastnili se srážky těles, při které se zformoval Měsíc. Proletěli se s meteority a kometami a z vesmíru viděli polární záři … Ve staré budově hvězdárny nás pan průvodce s pomocí modelu Telluria seznámil s pohyby Země a Měsíce během celého roku na oběžné dráze kolem Slunce.
V kopuli navštívili dalekohled a „ohmatali“ si kameny, které jsou svým materiálovým složením totožné se vzorky z Měsíce či Marsu. Věříme, že se všichni vrátili plni dojmů a nových informací.

Archiv aktualit ze šk. roku 2016/2017 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2015/2016 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2014/2015 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2013/2014 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2012/2013 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2011/2012 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2010/2011 »