Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

19.06.2019
Olympijský běh žáků ZŠ

21.06.2019
poslední den výuky podle rozvrhu hodin

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

k předškolnímu vzdělávání


Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

k základnímu vzdělávání