Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

05.02.2019
bližší informace k používání elektronické žákovské knížky
najdete zde

25.-26.04.2019
9. ročník - exkurze Praha

Školní metodik prevence

Užitečné odkazy