Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

19.06.2019
Olympijský běh žáků ZŠ

21.06.2019
poslední den výuky podle rozvrhu hodin

Školská rada od 15.11.2017 - volební období 3 roky.

jménofunkce
Mgr. Hana Hrabalovápředsedkyně školské rady
Martin Michaličkajmenovaný zástupce zřizovatele
Miroslava Aulichovázvolená zástupkyně rodičů