Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

24.02.2020
1. lekce plavání pro předškoláky a žáky 1. a 2. ročníku

od 24.02.2020
změny rozvrhu hodin v 1.,2.,6.,7. a 9. roč. (do 10. května)

Školská rada od 15.11.2017 - volební období 3 roky.

jménofunkce
Mgr. Hana Hrabalovápředsedkyně školské rady
Martin Michaličkajmenovaný zástupce zřizovatele
Miroslava Aulichovázvolená zástupkyně rodičů